CONTACT INFORMATION:
 
  Address
Office of the Arbiter
    for Financial Services
1st Floor
St Calcedonius Square
Floriana FRN 1530
Malta
 
 Freephone (local calls)
80072366 
 
 Telephone
(+356) 21249245 
 
 Email

Aghmel Kuntatt Maghna:
 
  Indirizz
Ufficcju tal-Arbitru
    ghas-Servizzi Finanzjarji
L-ewwel sular
Pjazza San Kalcidonju
Furjana FRN 1530
Malta
 
 Freephone (telefonati lokali)
80072366 
 
 Telefon
(+356) 21249245 
 
 Email

Aghmel Kuntatt Maghna:
 
  Indirizz
Ufficcju tal-Arbitru
    ghas-Servizzi Finanzjarji
L-ewwel sular
Pjazza San Kalcidonju
Furjana FRN 1530
Malta
 
 Freephone (telefonati lokali)
80072366 
 
 Telefon
(+356) 21249245 
 
 Email

CONTACT INFORMATION:
 
  Address
Office of the Arbiter
    for Financial Services
1st Floor
St Calcedonius Square
Floriana FRN 1530
Malta
 
 Freephone (local calls)
80072366 
 
 Telephone
(+356) 21249245 
 
 Email