News

Press Release: "Dr Reno Borg jieħu l-ħatra tal-ewwel Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji" - Reference Number: PR161131, Press Release Issue Date: May 20, 2016 

Press Release: "Il-Ministru għall-Finanzi jindirizza l-ewwel laqgħa tal-Bord tal-Immaniġġjar u l-Amministrazzjoni fi ħdan l-Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji" - Reference Number: PR161137, Press Release Issue Date: May 21, 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervista ma' Dr Reno Borg, Arbitru ghas-Servizzi Finanzjarji. L-intervista ixxandret 'live' waqt TVAM, programm imtella' fuq TVM, l-istazzjon statali tat-televizzjoni f'Malta, nhar it-Tlieta 14 ta' Gunju 2016.

 

CONTACT INFORMATION:
 
  Address
Office of the Arbiter
    for Financial Services
1st Floor
St Calcedonius Square
Floriana FRN 1530
Malta
 
 Freephone (local calls)
80072366 
 
 Telephone
(+356) 21249245 
 
 Email