Għall-Provdituri

Din it-taqsima hija maħsuba biex tiggwida lill-provdituri tas-servizzi finanzjarji dwar kif jittrattaw l-ilmenti tal-konsumaturi b’mod effiċjenti u f’konformità mal-linji gwida stabbiliti mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (MFSA), kif ukoll mar-rekwiżiti deskritti fl-Att dwar l-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji. Tiddeskrivi l-prinċipji li l-provdituri għandhom jaderixxu magħhom, inkluż t-twaqqif ta’ proċess formalizzat meta jirċievu lment, in-nomina ta’ membru għoli tal-istaff biex jissorvelja l-proċess, u l-ħtieġa li jiġu solvuti l-ilmenti fi żmien speċifikat.

It-taqsima tagħti dettalji wkoll dwar il-passi li għandhom jittieħdu jekk ilment jiġi eskalat lill-Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji.

Hemm ukoll taqsima teknika li tipprovdi informazzjoni lill-provdituri dwar il-mod kif aħna nsolvu l-ilmenti li nittrattaw magħhom.