Pass 4: Kif nipproċessaw l-ilment tiegħek

X’jiġri meta l-ilment li nkun għamilt jiġi rreġistrat?

Meta nirċievu l-ilment tiegħek, nevalwawh informalment biex niddeterminaw għandniex naċċettawh jew le skont il-liġi.

Jekk l-ilment tiegħek jintlaqa’, nibagħtulek id-dettalji biex tħallas it-tariffa ta’ €25. Tista’ tagħżel li tħallasha b’wieħed minn dawn l-erba’ metodi:

  • Kard tal-kreditu jew tad-debitu - din l-għażla noffruha biss lil min jibgħat l-ilment b’mod elettroniku.
  • Trasferiment bankarju - Jekk titlobna d-dettalji tal-bank, ngħadduhomlok.
  • Ċekk (jew draft bankarju) - naċċettaw biss ċekkijiet mingħand banek liċenzjati lokalment (li jkunu miktubin f’isem L-Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji).
  • Flus - bi flus kontanti billi tiġi personalment l-uffiċċji tagħna. Tibgħat qatt karti tal-flus jew muniti bil-posta.

Meta jiġi pproċessat il-ħlas, tirċievi rċevuta u nota. Fin-nota jkun hemm numru ta’ referenza uniku. Żommu ħalli tkun tista’ tirreferi għalih meta tikkorrispondi magħna waqt il-proċess tal-ilment.

It-tariffa ta’ €25 tingħata lura kollha jekk:

  • jitwaqqa’ l-ilment, jew
  • iż-żewġ partijiet jaslu għal ftehim qabel ma l-Arbitru joħroġ deċiżjoni (ara l-pass li jmiss).

L-ilment tiegħek u d-dokumentazzjoni kollha, imbagħad, jintbagħtu lill-provditur u jingħata 20 jum ċans biex jibgħat it-tweġiba tiegħu.

Meta jwieġeb, tintbagħatlek kopja tat-tweġiba tal-provditur u ssir stedina liż-żewġ partijiet tal-ilment biex jirreferu l-każ għall-medjazzjoni. 


Medjazzjoni

Biex jissolvew il-kwistjonijiet, nirrakkomandaw il-medjazzjoni bħala l-ewwel u l-aħjar għażla.

 

Aqra aktar dwar il-proċess tal-medjazzjoni minn hawn.