Rapporti Annwali

Kull sena, l-OAFS joħroġ rapport annwali għas-sena finanzjarja li tkun intemmet. Ir-rapporti annwali kollha jagħtu ħarsa kwalitattiva u jipprovdu statistika fuq il-mistoqsijiet u l-ilmenti li jkunu ġew ipproċessati matul is-sena. Joffru wkoll taqsira ta’ diversi deċiżjonijiet finali li jkunu ttieħdu mill-Arbitru, u jinkludu r-rendikonti finanzjarji tal-Uffiċċju għas-sena mitmuma.


L-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji, Alfred Mifsud, jintroduċi r-rapport annwali għas-sena 2023 u l-kisbiet tas-sena li għaddiet. 

 

Rapport Annwali 2023

 

Agħfas fuq is-sena biex tara r-rapport annwali tas-snin ta' qabel:

2016 2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  2022