Biex issib dak li trid malajr, agħżel minn dan li ġej:

Id-Deċiżjonijiet tal-Arbitru

Tista' tfittex fid-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji u sentenzi maħruġa mill-Qorti tal-Appelli Ċivili (Inferjuri) għal dawk id-deċiżjonijiet li ġew appellati.

Tista' tirfina t-tfittxija tiegħek billi tagħzel bejn l-isem tal-provditur tas-servizz finanzjarju, il-lingwa tad-deċiżjoni, is-sena tad-deċiżjoni, id-data tad-deċiżjoni minn/għal, is-settur, ir-riżultat tad-deċiżjoni, u jekk id-deċiżjoni ġietx appellata jew le. Jekk tagħżel skont is-settur (eż. 'Banking'), tista' tiffiltra l-għażla tiegħek billi tagħżel 'Issue' (eż. 'Charges') u/jew 'Product' (eż. 'Cards'). Agħżel mid-'drop down filters' fuq in-naħa tax-xellug.

Il-ġabra tad-deċiżjonijiet tiġi aġġornata minn żmien għal żmien. F'konformità mal-politika tal-OAFS, fir-rigward ta' dawn id-deċiżjonijiet, minflok l-ismijiet tal-ilmentaturi jintużaw psewdonimi (l-ismijiet propja jinbidlu b'referenza alfabetika li ma jkollhiex x'taqsam mal-ismijiet vera).

Il-mandat tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji hu li jinvestiga u jiġġudika l-ilmenti ppreżentati minn ilmentaturi eliġibbli (individwi u intrapriżi żgħar) fuq provdituri tas-servizzi finanzjarji liċenzjati jew awtorizzati mir-regolatur Malti tas-servizzi finanzjarji. Meta każ jiġi referut lill-Arbitru u tinħareġ deċiżjoni, din tkun torbot liż-żewġ partijiet.

Kull parti tista' titlob lill-Arbitru jikkjarifika jew jikkoreġi kwalunkwe żball fil-komputazzjoni, klerikali, tipografiku, jew nuqqasijiet simili f'temp ta' 15-il jum minn meta tkun ittieħdet id-deċiżjoni. Id-deċiżjonijiet jistgħu jintlaqgħu b'mod sħiħ (Upheld by the Arbiter), b'mod parzjali (Partially Upheld by the Arbiter), jew jiġu rrifjutati (Not upheld), u jistgħu jiġu appellati minn kwalunkwe parti.

Għar-rigward ta' sentenzital-Qorti tal-Appelli Ċivili (Inferjuri), aħna nirreferu għall-websajt tal-eCourts tal-Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati (https://ecourts.gov.mt/onlineservices/) għan-numri ta' riferenza u s-sentenzi tal-każijiet appellati.Tagħrif dwar deċiżjonijiet appellati li jidher fuq is-sit tagħna jiġi aġġornata perjodikament. Madankollu, dan it-tagħrif għandu dejjem jiġi ċċekkjat mal-websajt tal-eCourtsperess li ma nagħmlu l-ebda rappreżentazzjoni jew nagħtu garanzija ta' kwalunkwe tip, espressa jew impliċita, tal-kompletezza, l-eżattezza jew l-affidabbiltà tiegħu.

Jekk jogħġbok agħmel kuntatt magħna hawnhekk jekk tiltaqa' ma' xi link li ma taħdimx jew xi tagħrif ieħor inkorrett. Grazzi.

Switch to List View
Rif. tal-każ tal-ASF Provditur tas-servizz Eżitu Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru Rif. tal-Qorti tal-Appell
ASF 061/2017 All Invest Company Limited Upheld by Arbiter 09/07/2019 Not Appealed
ASF 155/2018 Building Block Insurance PCC Limited Upheld by Arbiter 09/07/2019 Not Appealed
ASF 006/2019 Bank of Valletta plc Not Upheld 24/06/2019 Not Appealed
ASF 139/2017 Crystal Finance Investments Limited Upheld by Arbiter 14/06/2019 058/2019
ASF 059/2018 Crystal Finance Investments Limited Partially Upheld by Arbiter 14/06/2019 Not Appealed
ASF 110/2017 GlobalCapital Financial Management Limited Upheld by Arbiter 14/06/2019 Not Appealed
ASF 144/2017 Crystal Finance Investments Limited Upheld by Arbiter 12/06/2019 062/2019
ASF 145/2017 Crystal Finance Investments Limited Upheld by Arbiter 12/06/2019 062/2019
ASF 141/2017 BNF Bank plc Partially Upheld by Arbiter 12/06/2019 059/2019
ASF 137/2017 All Invest Company Limited Upheld by Arbiter 12/06/2019 Not Appealed
ASF 122/2017 Crystal Finance Investments Limited Not Upheld 27/05/2019 Not Appealed
ASF 121/2017, 125/2017 Calamatta Cuschieri Investment Services Limited Upheld by Arbiter 27/05/2019 Not Appealed
ASF 147/2017 Crystal Finance Investments Limited Not Upheld 27/05/2019 054/2019
ASF 152/2018 Bank of Valletta plc Upheld by Arbiter 27/05/2019 52/2019
ASF 007/2018 Bank of Valletta plc Partially Upheld by Arbiter 27/05/2019 053/2019
ASF 131/2017 All Invest Company Limited Upheld by Arbiter 27/05/2019 Not Appealed
ASF 056/2017 Crystal Finance Investments Limited Upheld by Arbiter 27/05/2019 Not Appealed
ASF 134/2017 GlobalCapital Financial Management Limited Upheld by Arbiter 27/05/2019 Not Appealed
ASF 105/2017 All Invest Company Limited Upheld by Arbiter 27/05/2019 Not Appealed
ASF 114/2017 All Invest Company Limited Upheld by Arbiter 13/05/2019 Not Appealed