Biex issib dak li trid malajr, agħżel minn dan li ġej:

Id-Deċiżjonijiet tal-Arbitru

Tista' tfittex fid-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji u sentenzi maħruġa mill-Qorti tal-Appelli Ċivili (Inferjuri) għal dawk id-deċiżjonijiet li ġew appellati.

Tista' tirfina t-tfittxija tiegħek billi tagħzel bejn l-isem tal-provditur tas-servizz finanzjarju, il-lingwa tad-deċiżjoni, is-sena tad-deċiżjoni, id-data tad-deċiżjoni minn/għal, is-settur, ir-riżultat tad-deċiżjoni, u jekk id-deċiżjoni ġietx appellata jew le. Jekk tagħżel skont is-settur (eż. 'Banking'), tista' tiffiltra l-għażla tiegħek billi tagħżel 'Issue' (eż. 'Charges') u/jew 'Product' (eż. 'Cards'). Agħżel mid-'drop down filters' fuq in-naħa tax-xellug.

Il-ġabra tad-deċiżjonijiet tiġi aġġornata minn żmien għal żmien. F'konformità mal-politika tal-OAFS, fir-rigward ta' dawn id-deċiżjonijiet, minflok l-ismijiet tal-ilmentaturi jintużaw psewdonimi (l-ismijiet propja jinbidlu b'referenza alfabetika li ma jkollhiex x'taqsam mal-ismijiet vera).

Il-mandat tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji hu li jinvestiga u jiġġudika l-ilmenti ppreżentati minn ilmentaturi eliġibbli (individwi u intrapriżi żgħar) fuq provdituri tas-servizzi finanzjarji liċenzjati jew awtorizzati mir-regolatur Malti tas-servizzi finanzjarji. Meta każ jiġi referut lill-Arbitru u tinħareġ deċiżjoni, din tkun torbot liż-żewġ partijiet.

Kull parti tista' titlob lill-Arbitru jikkjarifika jew jikkoreġi kwalunkwe żball fil-komputazzjoni, klerikali, tipografiku, jew nuqqasijiet simili f'temp ta' 15-il jum minn meta tkun ittieħdet id-deċiżjoni. Id-deċiżjonijiet jistgħu jintlaqgħu b'mod sħiħ (Upheld by the Arbiter), b'mod parzjali (Partially Upheld by the Arbiter), jew jiġu rrifjutati (Not upheld), u jistgħu jiġu appellati minn kwalunkwe parti.

Għar-rigward ta' sentenzital-Qorti tal-Appelli Ċivili (Inferjuri), aħna nirreferu għall-websajt tal-eCourts tal-Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati (https://ecourts.gov.mt/onlineservices/) għan-numri ta' riferenza u s-sentenzi tal-każijiet appellati.Tagħrif dwar deċiżjonijiet appellati li jidher fuq is-sit tagħna jiġi aġġornata perjodikament. Madankollu, dan it-tagħrif għandu dejjem jiġi ċċekkjat mal-websajt tal-eCourtsperess li ma nagħmlu l-ebda rappreżentazzjoni jew nagħtu garanzija ta' kwalunkwe tip, espressa jew impliċita, tal-kompletezza, l-eżattezza jew l-affidabbiltà tiegħu.

Jekk jogħġbok agħmel kuntatt magħna hawnhekk jekk tiltaqa' ma' xi link li ma taħdimx jew xi tagħrif ieħor inkorrett. Grazzi.

Switch to List View
Rif. tal-każ tal-ASF Provditur tas-servizz Eżitu Data tad-deċiżjoni tal-Arbitru Rif. tal-Qorti tal-Appell
ASF 021/2016 Bank of Valletta plc Upheld by Arbiter 12/09/2018 121/2018
ASF 019/2016 Bank of Valletta plc Upheld by Arbiter 12/09/2018 128/2018
ASF 018/2016 Bank of Valletta plc Upheld by Arbiter 12/09/2018 149/2018
ASF 017/2016 Bank of Valletta plc Upheld by Arbiter 12/09/2018 113/2018
ASF 015/2016 Bank of Valletta plc Upheld by Arbiter 12/09/2018 151/2018
ASF 014/2016 Bank of Valletta plc Upheld by Arbiter 12/09/2018 152/2016
ASF 038/2017 Bank of Valletta plc Upheld by Arbiter 12/09/2018 106/2018
ASF 023/2016 BOV Asset Management Limited(formerly Valletta Fund Management Limited) Upheld by Arbiter 12/09/2018 143/2018
ASF 023/2016 Bank of Valletta plc Upheld by Arbiter 12/09/2018 143/2018
ASF 013/2016 Bank of Valletta plc Upheld by Arbiter 12/09/2018 109/2018
ASF 012/2016 Bank of Valletta plc Upheld by Arbiter 12/09/2018 107/2018
ASF 010/2016 Bank of Valletta plc Upheld by Arbiter 12/09/2018 112/2018
ASF 020/2016 BOV Asset Management Limited(formerly Valletta Fund Management Limited) Upheld by Arbiter 12/09/2018 125/2018
ASF 020/2016 Bank of Valletta plc Upheld by Arbiter 12/09/2018 125/2018
ASF 108/2017 Bank of Valletta plc Not Upheld 12/09/2018 Not Appealed
ASF 072/2017 Bank of Valletta plc Upheld by Arbiter 12/09/2018 Not Appealed
ASF 406/2016 Bank of Valletta plc Upheld by Arbiter 12/09/2018 Not Appealed
ASF 359/2016 Bank of Valletta plc Not Upheld 12/09/2018 Not Appealed
ASF 007/2016 Bank of Valletta plc Not Upheld 12/09/2018 Not Appealed
ASF 072/2017 BOV Asset Management Limited(formerly Valletta Fund Management Limited) Upheld by Arbiter 12/09/2018 Not Appealed